Veelgestelde vragen

Hoelang duurt een traject gemiddeld met mijn kind?

Hoe lang een traject duurt is van veel verschillende factoren, zoals de leeftijd, de hulpvraag en het karakter van het kind afhankelijk. Meestal kan een kind met 5-10 sessies weer verder. Soms, echter, volstaan 1 of 2 afspraken of duurt het juist net iets langer.

De meeste kinderen komen iedere week, op hetzelfde tijdstip. Soms vinden kinderen (met name jongeren) het fijn om iedere paar weken een afspraak te maken. Nadat kinderen mij eenmaal kennen gebeurt het ook regelmatig dat ze op een veel later tijdstip voor 1 of 2 keer terugkomen. Dan is de basis al gelegd.

Wat gebeurt er tijdens een sessie?

Iedere sessie is eigenlijk weer anders. Ik neem het kind en zijn hulpvraag als uitgangspunt in wat we doen in de sessie. Het kan daarbij gaan om dingen als gewoon praten of tekenen, knutselen, een rollenspel doen, borderellen of verhalen luisteren. Jongeren vinden het vaak fijn te praten over wat hen dwars zit. 

Zie ook Methodieken Kindertherapie en 

Methodieken Jeugdtherapie voor meer informatie.   

Kan de therapie starten zonder dat mijn ex-partner ervan weet?

Wanneer kinderen jonger zijn dan 16 jaar moeten beide gezag-dragende ouders schriftelijk toestemming geven voor de begeleiding. Indien wenselijk kan ik contact leggen met uw ex-partner om toestemming te vragen. 

Jongeren vanaf 16 jaar mogen zich zonder toestemming van hun (al dan niet gezag-dragende) ouders aanmelden.

Wordt Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie vergoed door de verzekering?

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging VvvK. Hierdoor vergoedt een groot aantal zorgverzekeraars bij een aanvullende verzekering een deel van de kosten van de Integratieve Kinder- en Jeugdtherapie. Hoeveel er vergoed wordt, verschilt per zorgverzekeraar. Hieronder vindt u een overzicht van de vergoedinging per zorgverzekeraar voor het jaar 2018. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.