Opvoedopstellingen

"Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd."

Carl Jung

Het kan zo zijn dat het voeren van gesprekken met ouders of het één-op-één begeleiden van een kind of jongere niet leidt tot de blijvende oplossing waar u als ouder naar op zoek bent. Mijn ervaring is dat de oorsprong van de hulpvraag dan op een andere (diepere, emotionele) laag ligt. Kinderen kunnen dan ‘gebonden’ zijn aan een bepaald 'familielot'. In die gevallen kan een Opvoedopstelling een effectief alternatief zijn. 

Wat is het?

De Opvoedopstelling vindt zijn oorsprong in de familieopstellingen van Bert Hellinger, maar worden niet in een groep uitgevoerd. Tijdens een Opvoedstelling werk ik gedurende 1,5 uur met een van de ouders (zonder het kind, de andere ouder kan wel aanwezig zijn). Het uitgangspunt van de Opvoedopstelling vormt de loyaliteit van kinderen aan hun ouders. Die kan soms zo sterk zijn dat zij bijvoorbeeld andermans 'lot' gaan dragen om zo het familiesysteem in evenwicht te houden. Hierdoor kunnen zij patronen, zoals angsten, boosheid of verlegenheid in stand houden. 

Wat doet het?

Met behulp van vloertegels wordt tijdens de Opvoedopstelling op eenvoudige, maar heel krachtige, wijze inzichtelijk gemaakt hoe de gezinsdynamiek in elkaar zit en waar de werkelijke behoeftes van ouder en kind liggen. Voor de ouder wordt helder wat hem of haar te doen staat en kinderen pikken die hervonden kracht in de opvoeding direct op. Vaak is 1 sessie voldoende.

In welke situatie?

Een paar voorbeelden van situaties waarbij een Opvoedopstelling helpt: 

  • Wanneer er bij jullie aan tafel niet zonder gedoe gegeten kan worden; 
  • Wanner jij meer dan je lief is geraakt wordt door het gedrag van je kind;
  • Wanneer jouw kind angstig blijft ondanks hulp; 
  • Wanneer jij je overbezorgd voelt over je kinderen;
  • Wanneer er veel strijd is tussen de kinderen;
  • Wanneer jouw kind slecht eet, of ondanks zijn leeftijd in zijn broek blijft plassen;Wanneer jouw kind claimgedrag vertoont. 

Opvoedopstelling kunnen kinderen ook heel helpend zijn in geval van echtscheiding en (andere) loyaliteitsproblemen.

Neem voor meer informatie over de Opvoedopstellingen contact op of bezoek de site www.opvoedopstellingen.nl

De kosten voor een opstelling van ongeveer 1,5 uur bedragen € 120,-.