Leestips voor ouders

De leestips op andere pagina's zien vooral op kinderen en jongeren en hun opvoeding. De boeken hieronder richten zicht vooral op begrip van het gedrag van kinderen vanuit een zogenaamd 'systemisch' perspectief. Dat betekent dat de invloed van de omgeving op dat gedrag als uitgangspunt wordt genomen, en dan in het bijzonder de invloed van het gezin en de familie. 

"Wanneer je kinderen wilt begrijpen, begin dan met het met beide handen aangrijpen van het kind in jezelf."

Janita Venema

  • Het fluisterkind (Janita Venema): waardevol boek over hoe je als ouder kunt luisteren naar wat je kind je met zijn of haar gedrag eigenlijk over jouw leven te vertellen heeft. 
  • Kind en familielot (Ingrid Dykstra): boek over de manier waarop kinderen hun evenwicht verliezen wanneer ze gebonden zijn aan een zogenaamd 'familielot'.
  • Het drama van het begaafde kind (Alice Miller): beschrijving van hoe begaafde kinderen door de wensen en eisen van hun omgeving in de knel raken doorgaat ze zich te veel aanpassen aan hun omgeving.
  • Het zit in de familie (Sandra Konrad): Onze familie vormt ons  en onze kinderen. Geheimen, verslavingen, conflicten en traumatische gebeurtenissen binnen de familie spelen daarbij een rol. Daarnaast dragen we de herinneringen en genen mee, en dragen we de moraal, verwachtingspatronen en culturele imprint op onze kinderen over. Inzicht in die dynamiek kan dat bij de volgende generatie voorkomen.
  • Er zit systeem in! (Steven Pont): leesbare introductie van een systeemtheoretisch model.
  • De Fontein, vind je plek (Els van Steijn): Zijn er dingen die je zo verafschuwde bij je ouders, maar die je nu toch bij jezelf gaat herkennen én inmiddels ook terugziet bij je kind? Dan is dit een boek voor jou. Het geeft je handvaten om deze hardnekkige patronen 'for once and for all' te gaan doorbreken. 


Leestips voor ouders en kinderen

Leestips voor ouders met pubers

Leestips bij echtscheiding