Werkwijze

Kennismaking

Wanneer u zich afvraagt of ook u en uw kind baat zou kunnen hebben bij coaching of Integratieve Therapie, kun je mij bellen of mailen voor een kosteloos kennismakingsgesprek. Dat vindt plaats in mijn praktijk en duurt ongeveer 30 minuten. Jongeren vanaf 16 jaar mogen alleen en zonder toestemming van hun ouders komen.

Intakegesprek 

Indien u, al dan niet op basis van een kennismakingsgepsrek, heeft besloten gebruik te willen van mijn begeleiding maken we een afspraak voor een intakegesprek. De jongere is daar meestal bij aanwezig. Idealiter spreek ik op dit moment ook  graag beide ouders. Gezamenlijk stellen we tijdens dit gesprek vast wat de hulpvraag is, evenals de doelstelling en verwachting van de begeleiding. Dit gesprek is niet alleen voor mij bijzonder informatief. Vaak kunt u als ouders na dit gesprek direct aan de slag met opgedane inzichten of tips! 

Sessies

Tijdens het intakegesprek zoeken we een moment in de week waarop ik uw kind 1 maal voor een paar weken op rij gedurende een sessie van 50 minutenin mijn praktijk zal zien. Ouders zijn bij die sessies niet aanwezig. 

Na een aantal sessies volgt weer een gesprek met beide ouders, waarbij ik mijn observaties deel en we samen bespreken of en hoe we verder gaan. 

Afronding en eindgesprek

Wanneer uw kind het gevoel heeft weer op eigen kracht verder te kunnen, ronden we het traject af. Vaak kan een kind na minder dan 10 sessies weer zelfstandig verder. Soms is het meer, maar vaak ook veel minder! Na de laatste sessie volgt er een eindgesprek met de ouders en het kind.

Vertrouwelijkheid

Voor een zo goed mogelijk resultaat is het noodzakelijk dat al hetgeen uw kind met mij deelt vertrouwelijk door mij wordt behandeld. Dat betekent dat ik zonder de toestemmingvan het kind geen inhoudelijke informatie kan delen met u als ouders. Uiteraard houd ik u wel op de hoogte van de ontwikkelingen die uw kind doormaakt en is uw betrokkenheid essentieel voor het slagen van het traject. Uitzonderingen op het bovenstaande kunnen worden gemaakt wanneer de veiligheid van het kind of anderen in gevaar is. Dit wordt altijd eerst vooraf met het kind besproken. 

Daarnaast zal niets uit het traject worden gedeeld met derden zonder uw schriftelijke toestemming. Ook hier weer behoudens bovengenoemde uitzondering.

Verwijzing 

Voor aanmelding is geen verwijzing van bijvoorbeeld uw huisarts nodig. 

Gezag

Bij gezamenlijk gezag is in geval van kinderen tot 16 jaar schriftelijke toestemming van beide ouders nodig. 

Kosten & vergoedingen  Contact