Wanneer aanmelden?

De ontwikkelingsfase van jongeren tussen de 12 en 20 jaar is er een met best veel en heftige uitdagingen. Soms lopen jongeren (en hun ouders) dan ook even vast. Bij onder meer de volgende omstandigheden kan coaching of Integratieve Jeugdtherapie uw kind helpen uw kind weer grip op de zaak te laten krijgen: 

  • Opvallend gedrag (zoals agressie, woede, liegen, lethargie, buitenproportionele aanpassing, boosheid, antisociaal gedrag of verdriet)
  • Lastige gevoelens (zoals schaamte, verlegenheid, (faal)angst, heimwee en onzekerheid) 
  • Negatieve gedachten (zoals ‘ik ben niet goed genoeg’, ‘niemand vindt me aardig’ of ‘mijn mening doet er niet toe’)
  • Belemmeringen in de ontwikkeling (zoals moeilijk inslapen of eten, leerproblemen of hechtingsproblematiek)  
  • Lichamelijk of psychosomatische klachten (zoals onverklaarbare spierklachten, buik- of hoofdpijn) 
  • Ingewikkelde situaties (zoals echtscheiding, ziekte of overlijden familielid, uitbreiding gezin, verhuizing, pestgedrag, moeite met concentratie, moeite met vrienden maken, of lasthebber van groeps- of prestatiedruk).  
  • Steeds worden de hulpvraagkwaliteiten en mogelijkheden van de jongere bij de begeleiding als uitgangspunt genomen . 

Staat de hulpvraag van uw kind er niet bij? Dit zijn slechts voorbeelden. Bel gerust om even te overleggen. 

Bij lichamelijke of geestelijke lachten wordt aangeraden een arts te raadplegen. Mocht tijdens de begeleiding lijken dat uw kind andere gespecialiseerde hulp nodig heeft, zal ik u daarover informeren en eventueel verwijzen.

-------

Vader van een zoon (15) - juni 2020

‘Mijn zoon van vijftien had last van sombere buien, met soms zelfs suïcidale gedachten. Dit was na een periode waarin ons gezin te maken had met een overlijden. Ik ben toen op zoek gegaan naar professionele hulp en kwam terecht op de site van Stefanie. Die informatie sprak me aan en gelukkig kon ik meteen met mijn zoon terecht voor een kennismakingsgesprek. Dat klikte en mijn zoon is daarna een aantal keren bij haar geweest. Dat heeft hem gelukkig goed gedaan en sindsdien gaat het goed met hem. Ik kan dus alle bezorgde ouders in een soort gelijke situatie aanraden om professionele hulp te zoeken. Daarbij kan ik Stefanie van harte aanbevelen als een professionele, warme en betrokken therapeute.’