Methodieken

Mijn begeleiding richt zich op de binnenwereld van de jongere, maar ook op zijn plek in het gezin en zijn relaties met de buitenwereld. Tijdens de sessies leert hij inzicht krijgen in zijn eigen gedrag, gevoelens, gedachten, kwaliteiten en mogelijkheden. Hij wordt bovenal gehoord, en vervolgens gestimuleerd zelf een oplossing te zoeken voor zijn probleem. Hij leert onder meer dat er keuzemogelijkheden zijn ten aanzien van zijn reactie op bepaalde omstandigheden. Deze aanpak vergroot het zelfvertrouwen en zorgt ervoor dat uw kind weer plezier krijgt in het heden en de toekomst. 

Mijn begeleiding is gebaseerd 6 verschillende invalshoeken, te weten:

  • Het medisch model: waarbij gelet wordt op medische of lichamelijke oorzaken;
  • Het stress model: waarbij gelet wordt op de balans tussen draagkracht – en last;
  • Het gedagsmodel: waarbij gelet wordt op aan of af te leren gedrag;
  • Het cognitief model: waarbij gelet wordt op de wisselwerking tussen gedachten, gevoel en gedrag;
  • Het systemisch model: waarbij gelet wordt op loyaliteit en familiedynamiek; en
  • Het psychoanalytisch model: waarbij gelet wordt op onverwerkte zaken uit het verleden.

De hieraan gekoppelde therapeutisch werkvormen, zoals gesprekstechnieken, ademhalingsoefeningen, beweging, korte oplossingsgerichte interventies, metaforen, cognitieve gedragstherapie, verhalen, creatieve werkvormen, rollenspellen, visualisaties, systemische interventies en therapeutische spellen worden geïntegreerd in de behandeling.