Jeugdtherapie

Coaching & Integratieve Jeugdtherapie voor jongeren van 12 – 20 jaar

Gezien de ontwikkelingstaken en uitdagingen waarmee jongeren te maken krijgen, kan de leeftijdsfase van twaalf tot twintig jaar voor henzelf (en hun ouders) soms best heel lastig zijn. Naast een veranderend lijf, krijgen jongeren op weg naar de volwassenheid te maken met vragen als

“Wie ben ik eigenlijk, en waar hoor ik bij?”

 “Hoezo begrijpen mijn ouders mij nooit en waarom doen ze vooral enorm moeilijk?” 

In deze periode zullen jongeren zich immers losmaken van hun ouders, een eigen identiteit ontwikkelen en een sociale groep moeten kiezen. Dat gaat gepaard met experimenteren, vallen en opstaan en afstand nemen. Daarnaast kan het soms lastig zijn voor jongeren om gemotiveerd te raken voor school of kunnnen jongeren lijden onder een te hoge prestatie- of groepsdruk. Pestgedrag, de scheiding van ouders of een andere grote gebeurtenis zoals ziekte of overlijden, kunnen óók een grote invloed hebben op het leven van jongeren.

Ondanks dat de meeste van bovenstaande uitdagingen in zekere zin horen bij de leeftijd, lukt het jongeren niet altijd deze hobbels op eigen kracht te nemen. Een jongere kan daar behoorlijk somber, verdrietig of verward door raken.  Helaas lukt het ook ouders op hun beurt niet altijd om hun kind weer terug in balans te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld komen omdat een goede verbinding tussen ouder en kind verloren is gegaan of omdat u als ouder een bepaalde situatie herkent, waardoor het lastig kan zijn helemaal objectief te reageren. 

Wanneer u merkt dat jullie er samen niet uitkomen en uw kind blijft uit balans, kan ik helpen. Als Integratief Jeugdtherapeut zoek ik doelgericht samen met uw kind naar oplossingen voor het probleem en zorgen we ervoor dat uw kind met behulp van zelfinzicht en geloof in zijn eigen kwaliteiten weer kansen en mogelijkheden gaat zien en het gevoel krijgt ‘weer achter het stuur te zitten’. 

Wanneer aanmelden?


Doelstelling

Het doel van de begeleiding is om uw kind zo snel mogelijk weer in contact te brengen met zijn eigen kracht. Ik stimuleer het kind te onderzoeken waar hij tegenaan loopt en te ontdekken wat hij al in huis heeft of welke nieuwe vaardigheden hij juist kan leren om die situatie vanaf nu zelfstandig het hoofd te bieden. Oplossingen die vanuit de jongere zélf komen, beklijven het beste en vergroten het zelfvertrouwen. Die herontdekte autonomie geeft enorm veel energie!

Werkwijze

Ouderbegelding

Soms is werken met de jongere voldoende om tot een oplossing te komen. Soms volstaat juist alleen een oudergesprek. In weer andere gevallen werk ik samen met ouders op een diepere laag om tot de kern van de hulpvraag te komen. Om erachter te komen hoe we dan te werk kunnen gaan, bezoek: 

Ouderbegeleiding

Let op: Tot 16 jaar hebben kinderen voor mijn begeleiding toestemming van hun gezaghebbende ouders nodig. Vanaf 16 jaar kunnen kinderen ook bij mij terecht zonder die toestemming. Ouders hebben vanaf 16 jaar geen recht op inzage in het dossier zonder uitdrukkelijke toestemming van het kind.

Contact