Wanneer aanmelden?

Opvoeden en opgroeien gaan - natuurlijk met vallen en opstaan - meestal vanzelf. Ouders en kinderen hebben die taken meegekregen en helpen elkaar onbewust. Soms lopen ouders en kinderen desalniettemin even vast. Bij onder meer de volgende omstandigheden kan coaching of Integratieve Kindertherapie uw kind helpen weer lekkerder in zijn vel te komen:   

 • Opvallend gedrag
  (zoals agressie, woede, liegen, lethargie, buitenproportionele aanpassing, boosheid, antisociaal gedrag of verdriet)
 • Heftige gevoelens
  (zoals schaamte, verlegenheid, (faal)angst, heimwee en onzekerheid) 
 • Negatieve gedachten
  (zoals ‘ik ben niet goed genoeg’, ‘niemand vindt me aardig’ of ‘mijn mening doet er niet toe’)
 • Belemmeringen in de ontwikkeling
  (zoals moeilijk inslapen of eten, bedplassen, leerproblemen of hechtingsproblemaiek)
 • Lichamelijk of psychosomatische klachten
  (zoals onverklaarbare spierklachten, buik- of hoofdpijn) 
 • Ingewikkelde situaties (zoals echtscheiding, ziekte of overlijden familielid of huisdier, uitbreiding gezin, verhuizing, pestgedrag, moeite met concentratie, moeite met vrienden maken, of lasthebber van prestatiedruk op school of sport).

Steeds wordt bij de begeleiding als uitgangspunt genomen de hulpvraag, kwaliteiten en mogelijkheden van het kind. 

Staat de hulpvraag van uw kind er niet bij? Dit zijn slechts voorbeelden. Bel gerust om even te overleggen. 

Bij lichamelijke of geestelijke klachten wordt aangeraden een arts te raadplegen. Mocht tijdens de begeleiding blijken dat uw kind andere gespecialiseerde hulp nodig heeft, zal ik u daarover informeren en eventueel doorverwijzen.

Neem contact op