Kindertherapie

Coaching en Integratieve Kindertherapie voor kinderen van 6 – 12 jaar

Het is heel normaal dat een kind zich af en toe verlegen gedraagt. Of zo nu en dan eens flink boos, opstandig of verdrietig is. Sterker nog, dat is een goed teken: je kind laat daarmee zien hoe het zich voelt en heeft daarmee iets te vertellen. Wanneer het niet lukt de boodschap van je kind te interpreteren en zijn gevoelens en het gedrag houden aan, kan een bezoek aan een Kindercoach of Integratief Kindertherapeut helpen om uw kind weer beter in balans te krijgen. 

Coaching

Ik ben opgeleid tot zowel Kindercoach als Integratief Kindertherapeut. Als coach bied ik uw kind op een laagdrempelige, positieve en speelse manier een steuntje in de rug. Ik onderzoek samen met hem niet alleen zijn probleem, maar vooral zijn vaardigheden, mogelijkheden en hulpbronnen. Want ieder kind beschikt over eigen kwaliteiten die hem kunnen helpen om de obstakels die hij tegenkomt te overwinnen. Denk aan humor, creativiteit, initiatief, doorzettingsvermogen en zorgzaamheid.  Bij hulpbronnen kunt u denken aan een juf, een vriendje of bijvoorbeeld een opa. Maar ook aan een positieve ervaring in het verleden. We onderzoeken wat er op dit moment goed gaat en dat nemen we als uitgangspunt. Tijdens het coachen leert het kind zichzelf zo beter kennen en groeit zijn zelfvertrouwen. Hierdoor hervindt uw kind weer zijn eigen kracht.

Integratieve Kindertherapie

Integratie Kindertherapie is een heel effectieve therapievorm  voor kinderen. Als Integratief Kindertherapeut ga ik in vergelijking tot coaching dieper in op de achtergrond bij de hulpvraag en de belevingswereld van het kind. Welke overtuigingen, emoties of herinneringen van het kind liggen ten grondslag aan hoe het zich voelt? Op welke manier houdt het kind het probleem in stand? Wat wil hij met zijn gedrag bereiken? Met oog voor de eigenheid van het kind, faciliteer ik als het ware de ontdekking van de route naar zijn zelfgekozen doel. Dat kan spelenderwijs, al pratend, maar ook middels rollenspellen of beeldende werkvormen. 

Wanneer aanmelden?

Doelstelling van de begeleiding

Het doel van zowel coaching als Integratieve Kindertherapie is om het kind zo snel mogelijk weer controle te laten krijgen over hoe het zich voelt en in het leven staat. Daarbij wordt een beroep gedaan op het zelfhelend vermogen van het kind; door kennis te maken met zijn eigen (nieuwe of reeds bestaande) hulpbronnen, vaardigheden en kwaliteiten leert hij bepaalde situaties zelf weer het hoofd te bieden. Oplossingen die vanuit het kind zélf komen beklijven immers het beste en vergroten het zelfvertrouwen. Die herontdekte autonomie geeft enorm veel kracht. Resultaat: een kind met levenslust!

Integratieve Kindertherapie kan bij uiteenlopende hulpvragen verschil maken, mits er geen sprake is van ernstige psychische problemen of een stoornis en ouders open staan voor verandering. Anders dan een psycholoog stel ik als kindertherpatuet geen diagnoses. 

Werkwijze

Ouderbegeleiding

Soms is werken met het kind voldoende om tot een oplossing van het probleem te komen. In dat geval spreek ik ouders bij aanvang en - gemiddeld genomen - om de 5 sessies. Tijdens deze gesprekken kijken we evenwel ook naar u eigen rol al ouders. Dit levert voor u vaak al waardevolle inzichten op om uw eigen bijdrage te kunnen leveren aan een blijer kind. 

Maar soms is meer of een andere betrokkenheid van ouders nodig om bepaalde patronen te doorbreken. Dan kunnen we indien gewenst dieper ingaan op wat ú zo raakt in het gedrag van uw kind. Daarbij werk ik met de Reversie Methode en Opvoedopstellingen. 

Ouderbegeleiding