Wanneer aanmelden?

De ontwikkelingsfase van jongeren tussen de 12 en 20 jaar is er een met best veel en heftige uitdagingen. Soms lopen jongeren (en hun ouders) dan ook even vast. Bij onder meer de volgende omstandigheden kan coaching of Integratieve Jeugdtherapie uw kind helpen uw kind weer grip op de zaak te laten krijgen: 

  • Opvallend gedrag (zoals agressie, woede, liegen, lethargie, buitenproportionele aanpassing, boosheid, antisociaal gedrag of verdriet)
  • Lastige gevoelens (zoals schaamte, verlegenheid, (faal)angst, heimwee en onzekerheid) 
  • Negatieve gedachten (zoals ‘ik ben niet goed genoeg’, ‘niemand vindt me aardig’ of ‘mijn mening doet er niet toe’)
  • Belemmeringen in de ontwikkeling (zoals moeilijk inslapen of eten, leerproblemen of hechtingsproblematiek)  
  • Lichamelijk of psychosomatische klachten (zoals onverklaarbare spierklachten, buik- of hoofdpijn) 
  • Ingewikkelde situaties (zoals echtscheiding, ziekte of overlijden familielid, uitbreiding gezin, verhuizing, pestgedrag, moeite met concentratie, moeite met vrienden maken, of lasthebber van groeps- of prestatiedruk).  
  • Steeds worden de hulpvraagkwaliteiten en mogelijkheden van de jongere bij de begeleiding als uitgangspunt genomen . 

Staat de hulpvraag van uw kind er niet bij? Dit zijn slechts voorbeelden. Bel gerust om even te overleggen. 

Bij lichamelijke of geestelijke lachten wordt aangeraden een arts te raadplegen. Mocht tijdens de begeleiding lijken dat uw kind andere gespecialiseerde hulp nodig heeft, zal ik u daarover informeren en eventueel verwijzen.