Begeleiding van kinderen en ouders in echtscheiding

De begeleiding van kinderen die te maken krijgen met de echtscheiding van hun ouders is maatwerk. Iedere situatie is anders. Graag hoor ik waar u en uw kinderen het meeste behoefte aan hebben. Veel vragen van ouders gaan over de volgende 3 onderwerpen:

1. De effecten van een echtscheiding op een kind, met aandacht voor zijn leeftijd en ontwikkelingsfase.

De reactie van kinderen op een echtscheiding is immers sterk afhankelijk van de leeftijd en zijn of haar ontwikkelingsfase.  Kennis op dit gebied helpt u als ouders te begrijpen wat een echtscheiding voor uw kinderen betekent en zorgt ervoor dat u er ondanks alles zo goed mogelijk voor uw kinderen kunt zijn.

2. Wat kunt u als ouder doen om uw kinderen te helpen bij de echtscheiding.

"Wat deel ik wel en niet met mijn kinderen?" "Wanneer en hoe vertellen we de kinderen over de scheiding?" en "Welke afspraken zijn in hun belang?"

Naast leeftijd en ontwikkelingsfase, is de reactie van ouders op de echtscheiding bepalend voor de reactie en het welzijn van kinderen. Zo kunnen emoties en spanningen tussen ouders het heel lastig maken de juiste ondersteuning aan de kinderen te bieden. Goede communicatie en een co-operatieve houding tussen ouders daarentegen heeft een positieve invloed op het verwerkingsproces van de kinderen en het contact dat zij hebben met hun ouders.

3. In gesprek met een derde

Met kennis over de effecten van een echtscheiding op kinderen en het realiseren van een zo goed mogelijke communicatie onderling, kun je als ouders dus al veel doen voor je kinderen in deze lastige periode. Kinderen zijn echter loyaal aan hun ouders, en willen niets liever dan hun ouders gelukkig maken. Hun eigen behoeftes komen daardoor in deze periode wel eens in het gedrang. In dat geval kan het fijn zijn voor kinderen om zonder deze loyaliteitsproblemen met iemand te kunnen praten over de echtscheiding. Iemand die geen onderdeel uitmaakt van het verhaal, maar vooral luistert. Door deze gesprekken kunnen kinderen leren om te gaan met het verlies van de oude situatie en wennen aan de nieuwe omstandigheden. Zij leren hun gevoelens, maar ook hun vragen, wensen, fantasie├źn en angsten ten aanzien van de scheiding in kaart te brengen en afstand te nemen van het (eventuele) conflict tussen hun ouders. Het onder woorden leren brengen van hun eigen verhaal met betrekking tot de scheiding helpt ze bovendien beter te communiceren met hun ouders. Ten slotte zorgt een goede verwerking van de situatie ervoor dat de kinderen zich sneller weer kunnen richten op hun schooltaken en ook in de toekomst tegen een stootje kunnen. Een grootouder, leraar of huisvriend kan deze rol vervullen. Soms, echter, is er ietsje meer nodig. Ik beschik over de gespecialiseerde vaardigheden en kennis om uw kind te helpen en doe dat graag!

Neem contact op