Opvoedopstellingen bij echtscheiding

Lukt het onvoldoende de onderlinge communicatie te verbeteren, je samen op te stellen als ouders of gemaakte afspraken na te komen?

Dan kan een Opvoedopstelling helpen het dieperliggende proces dat aan bepaald gedrag ten grondslag ligt, bloot te leggen. 

Waarom een opvoedopstelling?

Mensen nemen de belasting uit hun familiehistorie en persoonlijke problematiek mee in hun relatie. Gevoelens van pijn door gemiste zaken uit hun jeugd, angst voor afwijzing, het gevoel er niet bij te horen, niet gezien te worden of geen plek te hebben, worden uitgespeeld in de relatie met de partner. Hierdoor kunnen we niet volledig aanwezig zijn in die relatie. Kinderen pikkken dit onbewust op en tonen dat in hun gedrag. Door middel van een individuele Opvoedopstelling wordt een mogelijk verband tussen die oude pijn enerzijds en de breuk in de relatie anderzijds zichtbaar. 

Hoe werkt het?

In de opstelling staat de ouder letterlijk, fysiek, midden in zijn verhaal en ervaart daar wat hij of zij zocht/had willen krijgen in de relatie. Het werken op deze zogenaamde ‘systemische laag’ zorgt voor belangrijke veranderingen bij de ouder in het gevoel van bestaansrecht, een zich gezien weten en zich geliefd voelen. Als dat helder is, worden er niet langer onmogelijke eisen en plaatsvervangende taken meer verlangd van de ander, en wordt het makkelijk hem of haar weer te zien als  partner of vader of moeder van jullie kind. Niet alleen zelf heb je baat bij deze ophelderingen. Het zal óók direct een positief effect hebben op de relatie met de andere ouder en die met je kind.

Het is water naar de zee dragen als de onderliggende pijn, de oorzaak van de breuk of het aanhoudende conflict, niet wordt geraakt en opgelost.

Neem voor meer informatie over de Opvoedopstellingen contact op of bezoek de site www.opvoedopstellingen.nl

De kosten voor een opstelling van ongeveer 2 uur bedragen € 150,-. 

Neem contact op