Echtscheiding en kinderen

"Leer kijken door de ogen van je kind."

Masha Pinedo

Bij een echtscheiding komt voor u als ouder ontzettend veel kijken. Naast uw eigen emotionele, praktische en financiële aandachtspunten, wilt u dat uw kinderen liefst zo weinig mogelijk last hebben van deze ingrijpende gebeurtenis. Ik kan u daarbij op verschillende manieren helpen.

Begeleiding aan kinderen

Als Kindercoach en - Therapeut ben ik er onder andere voor de kinderen zelf. Kinderen hebben iemand nodig die ze vertrouwen om hen door de moeilijke tijd heen te loodsen. Dat kan heel goed een grootouder, leerkracht of vriend van de familie zijn. Maar soms zijn gespecialiseerde vaardigheden en kennis nodig voor een effectieve aanpak. Kinderen kunnen zo leren om het gebeurde in een context te plaatsen, eventuele aannames recht te zetten, bepaalde vaardigheden te leren en leren om te gaan met ingrijpende veranderingen in hun leven .

Begeleiding aan ouders

Zeker in geval van echtscheiding, echter, is de rol van de ouders minstens zo belangrijk voor de kinderen. Daarom ga ik ten behoeve van hen ook graag met u in gesprek. Het beste is immers dat u en uw ex-partner ondanks de scheiding samen een betrouwbaar fundament kunnen bieden, waardoor uw kind weer positief vooruit durft te kijken. 

Wat ik voor u en uw kinderen kan doen vindt u hieronder:

Begeleiding aan en ten behoeve van uw kinderen

Opvoedopstellingen

Leestips

Verwijzing

Kinderen na een scheiding samen opvoeden kan veel van ouders vragen. Soms lukt dat niet. Het kan zijn dat voldoende onderling vertrouwen ontbreekt of heftige emoties een goede communicatie in de weg staan. Een Opvoedopstelling kan helpen inzicht te krijgen in wat daaraan ten grondslag ligt en éérst geadresseerd moet worden. Mocht er echter méér voor nodig zijn, verwijs ik u graag naar mensen met wie ik samen werk en die u eventueel verder kunnen helpen.